layout layout layout
Uddannelse

For at blive optaget på SHEA er det et krav, at du sideløbende er i gang med en uddannelse, eks. folkeskolens 9. eller 10. klassetrin, handelsgymnasium, gymnasium, teknisk skole eller lignende.

SHEA har et tæt samarbejde med alle uddannelsesinstitutionerne og vi har normalt også, i forbindelse med optagelsessamtalerne, tilknyttet en vejleder fra Ungdommens uddannelsesvejledning, der vil rådgive dig om din fremtidige uddannelse.

I Skanderborg kan følgende uddannelse følges:

Folkeskolens 9. eller 10. klassetrin, HG, HF, Handelsgymnasium, Alment Gymnasium. Alle beliggende 5 min. gang fra SHEA’s ejendom.

Teknisk skole vil foregå i Århus, 15 min. i bus, som kører 5 min. gang fra SHEA’s ejendom.

Links til de lokale handelsskoler og gymnasier som er:

Links til de lokale grundskoler som er:

Andre relevante links:

Vi ved, at hovedparten af SHEA eleverne vil vælge enten handelsgymnasiet eller det almene gymnasium.

Skanderborg-Odder, Center for uddannelse og Skanderborg Gymnasium har sammen lavet en oplysende hjemmeside omkring disse uddannelser. Se www.minhue.dk hvor du får et godt overblik over de forskellige uddannelsesmuligheder.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de mest ”populære” valg af uddannelser:

HF - hvem er uddannelsen for?

For at starte på HF, skal du have en 10. klasse eksamen. Du kan også starte på HF, hvis du har været ude at arbejde i nogle år og så finder ud af, at du mangler en gymnasial uddannelse.

Du skal under alle omstændigheder have 10. klasse prøven i dansk, matematik og engelsk både mundtlig og skriftlig. Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi (mundtlig) eller 10. klasse prøven i fysik/kemi (mundtlig). Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk og have aflagt folkeskolens afgangsprøve (mundtlig) i dette fag, hvis det er blevet udtrukket til eksamen eller have aflagt 10. klasse prøven (mundtlig og skriftlig) i dette fag. Hvis du bliver indstillet til optagelsesprøve af din skole eller af Ungdommens Uddannelsesvejledning, kan du optages, hvis prøven forløber tilfredsstillende.

Hvad kan jeg blive?

HF giver adgang til de fleste videregående uddannelser. De fleste HF’ere fortsætter med en mellemlang eller kort videregående uddannelse, som f.eks. folkeskolelærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, finansøkonom, markedsøkonom, datamatiker.

Hvor mange år varer uddannelsen?

HF varer 2 år. Der er mulighed for at supplere med et ekstra ½ års HF. Det er især beregnet for dem, der ønsker en lang videregående uddannelse – f.eks. læge, ingeniør, kemiker. Skoleåret starter midt i august.

HG - hvem er uddannelsen for?

Handelsskolernes grunduddannelse (HG) er for elever, der gerne vil arbejde i en butik, på kontor eller inden for handel. Du skal have 9. eller 10. klasse for at begynde på HG.

Hvad kan jeg blive?

Med en HG kan du blive elev i en sportsbutik, tøjbutik, hos en materialist eller i et stormagasin. Du kan også arbejde på forskellige kontorer, f.eks. som lægesekretær, advokatsekretær eller som sekretær i et stort firma, eller inden for handel, hvor du f.eks. kan blive indkøber.

Hvor mange år varer uddannelsen?

HG, som typisk varer 2 år, er første del af en erhvervsuddannelse, som foregår på en handelsskole. Efter HG skal man afslutte sin uddannelse som elev i en virksomhed. Denne del kaldes hovedforløbet og varer også 2 år. Sammenlagt varer uddannelsen 4 år.

HHX - hvem er uddannelsen for?

Handelsgymnasiet er for de elever, der især interesserer sig for f.eks. salg, eksport, markedsføring, økonomi, sprog, reklame, ledelse, it og medier. Du kan starte på HHX efter 9. eller 10. klasse.

Hvad kan jeg blive?

HHX giver adgang til næsten alle videregående uddannelser – du kan f.eks. vælge en uddannelse på Handelshøjskolen, f.eks. cand.merc. med forskellige specialer eller en uddannelse med sprog og/eller kommunikation. Med en HHX kan du også søge en elevplads inden for forskellige brancher.

Du kan f.eks. blive sælger, indkøber, revisor eller marketingmedarbejder. Du kan bagefter få job i erhvervslivet, i organisationer eller i offentlige virksomheder eller institutioner – måske i udlandet.

Hvor mange år varer uddannelsen?

Uddannelsen varer 3 år og begynder med ½ års grundforløb og derefter 2½ år på den studieretning, du har valgt. Skoleåret starter midt i august.

STX - hvem er uddannelsen for?

Gymnasiet er for de elever, der gerne vil have en bred almendannende ungdomsuddannelse i bagagen. Du kan starte på STX efter 9. klasse eller efter 10. klasse.

Hvad kan jeg blive?

STX åbner dørene til alle typer af videregående uddannelser. Du kan blive både laborant, folkeskolelærer, dyrlæge og alt muligt andet, hvis du har en STX eksamen. Du får kort sagt værktøjerne til at gå videre i uddannelsessystemet, uanset hvad du gerne vil være.

STX er også en almendannende uddannelse. Det vil sige, at du får en bred grundviden om fag og om det samfund og den kultur, du er en del af.

Hvor mange år varer uddannelsen?

Uddannelsen tager 3 år og begynder med ½ års grundforløb og derefter 2½ år på en selvvalgt studieretning. Skolen begynder midt i august.

layout